Ror til Marsimartnan!

Elever fra Fosen FHS ror til Marsimartnan

Også i år vil elever og lærere fra Fosen folkehøgskole ro inn fjorden til Levang’ og Marsimartnan. Vi gleder oss til å ta i mot både dem og Jekta Pauline i Sjøparken onsdag 27. februer ca. kl 18. De er noen hardhauser og flotte tradisjonsbærere for fiskere og fiskebønder som tok turen til martnan midtvinters før i tida.