Lasskjørerne kommer til Marsimartnan


Foto: Aud Irene Gresseth

To lasskjørerlag starter fra Røros fredag 22. februar og planlegger innkomst til Levanger via Brusvebrua på Marsimartnans første dag, torsdag 28. februar, kl. 16.00 .

«Trøndelag Kjørelag» ble stiftet 11. januar 1994.
Navnet var da «Sør-Trøndelag kjørelag», og ble stiftet i forbindelse med hestekjøring under OL.
Dette navnet hadde kjørelaget helt frem til årsmøtet i 2008, da det ble vedtatt at laget skulle hete «Trøndelag Kjørelag». Kjørelaget har som målsetning å samle hestefolk med interesse for kjøring og formidle kunnskap om kjøre- og brukshesten. Formålet er å være et aktiv kjørelag for medlemmene og andre hesteinteresserte. Kjørelaget har medlemmer som kommer fra hele Trøndelag, samt noen fra andre fylker – www.kjorelag.no

«Dalarna Femund Forkörarförening» er en svensk/norsk forening som ble opprettet for å bevare og dokumentere forkjørerkulturen i Norden. Deres viktigste aktivitet er reisen til Rørosmartnan i februar. De starter på ulike steder hvert år. Den lengste turen de har gjort, var fra Falun til Røros i 2003 – www.dalarnafemund.com